"Architectuur is toch voornamelijk de dialoog met een opdrachtgever en een zorgvuldig ontwerp, passend in zijn toekomstige omgeving"“Als Architect begint alles immers bij het inventariseren van de wensen, ideeën en eisen van de opdrachtgever, om dit vervolgens te vertalen in functionele, eigentijdse en tijdloze ontwerpen die passen in de omgeving, de gestelde randvoorwaarden en de bouwregelgeving”.

“Gebouwen zijn herkenbaarder, eigentijdser en tijdlozer met een eigen karakter, een prettige ruimtelijkheid met een herkenbare menselijke maat, een zorgvuldige afwerking met kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen. Een gebouw wat gedurende zijn bestaan een blijvende herkenbaarheid houdt en karakteristieker wordt naarmate de gebuikte materialen verouderen”.

“Het werken met krachtige thematische en herkenbare concepten helpt daarbij, mits ze tot de kleinste onderdelen in het ontwerp zijn doorgevoerd”.